KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

CỘNG HƯỞNG SỨC MẠNH

YouNet Digital là một hệ sinh thái Dữ liệu, Chiến lược và Ý tưởng Sáng tạo cùng cộng hưởng sức mạnh, hoạt động vững chắc trên nền tảng Công nghệ, Media và mô hình chiến lược 3T-MODEL®. Quy tụ các chuyên gia đầu ngành thông thạo cả truyền thông marketing tích hợp lẫn truyền thông số, YouNet Digital đã tạo ra mô hình 3T-MODEL® vượt trội, đảm bảo tạo ra những chiến dịch trải nghiệm thương hiệu toàn diện, đồng bộ và hiệu quả nhất từ online đến offline, từ ngắn hạn đến dài hạn. Chúng tôi quan niệm rằng, tiêu chí kinh doanh của YouNet Digital không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì khát vọng phát triển một nền kinh tế số hùng mạnh, vững bền.

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC

3T-MODEL®

Là một trong những mô hình đột phá nhất, chiến lược 3T-MODEL® khắc phục được những hạn chế của các mô hình chiến lược trước đây, bao gồm khả năng thích ứng, sự tinh giản và tính khả thi. Bên cạnh đó, mô hình 3T-MODEL® hướng đến các trải nghiệm thương hiệu mới lạ thay vì chỉ chú tâm vào các mục tiêu cứng nhắc, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh và tăng cường sức ảnh hưởng thương hiệu, thông qua các chỉ số tương tác có ý nghĩa thật sự.

Sức sáng tạo của YouNet Digital được thúc đẩy vượt trội nhờ vào việc sở hữu kho dữ liệu mạng xã hội khổng lồ. Vì vậy, chúng tôi là một trong số ít agency có khả năng chủ động phát triển, thực thi, theo dõi, và tối ưu hóa giải pháp nhằm thích ứng với bản chất thay đổi liên tục của thời đại số hiện nay.

CÁC KHÁCH HÀNG CHỦ CHỐT

GIẢI THƯỞNG & SỰ TÍN NHIỆM TỪ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Close menu