NAPAS

Thách thức:

  • Mức độ nhận biết thương hiệu không cao dù số lượng người dùng lên đến gần 100 triệu.
  • Thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt khó thay đổi.

Nhiệm vụ truyền thông:

  • Thiết kế lộ trình truyền thông 2018-2020 để Napas hoàn thành sứ mệnh “Xây dựng Việt Nam không tiền mặt”.
  • Kích hoạt nhận biết và hành vi sử dụng thẻ Napas cho các chủ thẻ hiện tại.

Thực thi:

  • Gắn liền Napas với lối sống “Không bỏ lỡ” và thôi thúc dùng thẻ thông qua thông điệp “Quẹt ngay Napas, sống không bỏ lỡ”.
  • Sử dụng hình thức quảng cáo giải trí để tạo hứng thú với hai sản phẩm chủ chốt POS và IBFT, đồng thời kích thích chia sẻ để tăng earned media.
  • Hình thành văn hóa “thanh toán không tiền mặt” trong giới trẻ thông qua gần 40 chương trình khuyến mãi, PR, và Tiếp thị dùng người ảnh hưởng.

Kết quả:

  • Tiếp cận hơn 8,5 triệu và thu hút 2 triệu người dùng quan tâm và tương tác thông qua hai kênh Facebook và Google.
  • Chuỗi video đạt hơn 1,4 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng giới thiệu.
  • Kích hoạt 237.000 chủ thẻ Napas thanh toán không tiền mặt.
Close menu