MERINO X BẮP LAUNCH

Thách thức:

Khi Merino tung ra thị trường sản phẩm Kem Que Vị Bắp, YouNet Digital cần tạo một cú buzz trên truyền thông vì vị bắp là món ăn vặt vốn quá quen thuộc với teen Việt.

Ý tưởng: NHÂN TỐ X BÍ ẨN

Kết quả:

  • Chiến dịch vượt 279% so với KPI cam kết, đạt doanh thu hơn 6 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng.
  • Merino X Bắp trở thành chiến dịch ra mắt sản phẩm mới thành công nhất của Merino tính đến thời điểm hiện tại.

Ghi chú: Từ Nhân tố X được sử dụng nhằm giải thích câu chuyện chiến dịch với hàm ý ‘Yếu tố hài hước’, hoàn toàn không có chủ đích nói về bất kỳ thương hiệu nào.

Close menu